Former

Former

knife

Tai Chi er mest kendt for den langsomme form, slowset, som er basistræningen i al Tai Chi. Det tager cirka 2-3 år at
lære nogle basisøvelser og den grundlæggende Form og yderligere nogle år for at få disse til at føles afslappede, naturlige og koordinerede. Herefter vil træningen i stigende grad blive rettet mod de indre aspekter, de små ændringer, der sker i muskulaturen, når man bevæger sig fra en stilling til en anden. Samspillet mellem sindet og kroppen, evnen til at give slip på både tanker og muskelspændinger under udøvelse af Tai Chi, vil blive forbedret og yderligere skærpet.

Træningen i de første år er koncentreret om at lære at bevæge kroppen ud fra de grundlæggende principper for kropsholdningen i Tai Chi, altså en mere fysisk indgangsvinkel. Sidenhen flyttes fokus mere og mere indad i bestræbelserne på at raffinere og forbedre de allerede lærte bevægelser. Her er nøgleordet fordybelse.

Derudover er der en række andre former, hvor f.eks bruger våben, ligesom der er former, hvor man træner sammen med en partner, kaldet Pushing Hands – eller ‘skubbe hænder’.
pisk

Hver eneste bevægelse i Formen har en praktisk funktion i kamp, derfor træner man enkelte bevægelser fra Formen med en partner. Ved at træne bevægelsernes praktiske anvendelsesmuligheder, kan man danne sig et indtryk af, hvad hver enkelt bevægelse kan bruges til i en forsvarssituation. Undlader man dette, risikerer man, at ens bevægelser mister sin betydning, og træningen vil i værste fald ende med at være nogle mekaniske øvelser.

Pushing Hands

Skubbe øvelserne (Pushing Hands/ T’ui Shou) danner grundlag for Tai Chi Chuan som sport og selvforsvar. Udgangspunktet er en “kamp” mellem to personer, som står overfor hinanden. Formålet med “kampen” er at overvinde sin partner ved at få ham ud af balance, så han mister fodfæstet, mens man selv står fast med begge fødder på jorden. I Tai Chi Chuan kæmper man ikke for at ødelægge eller skade hinanden. Man “kæmper” for at lære sig selv og sine begrænsninger at kende, og for at nå til en større forståelse af teknikkerne.

dh