Links

Qigong links


Andet

En del kursister/elever der søger og dyrker Qigong har forskellige fysiske besværligheder. Derfor er nogle af links’ specielt for dem – andre er naturligvis også velkomne til at ‘se med’

  • Gigtskolen i Hovedstaden: www.gigtskolen.dk undervisningstilbud for folk med gigt og/eller andre relaterede sygdomme eller skavanker.
  • Gigtforeningen: www.gigtforeningen.dk interesseorganisation for folk med gigt.