Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden

Medicinsk Qigong efter Biyunmetoden.

Biyunmetoden bygger på et helhedssyn. Biyunmetoden er en medicinsk Qigong-form, som er baseret på en forståelse af mennesket som en del af naturen. Mennesket i samspil med himmel og jord. Den menneskelige krops qi – eller livskraft forbundet med himlens og jordens qi.

Biyunmetoden bygger på den helhedsopfattelse af mennesket, som er indeholdt i den filosofi og viden som er essensen i traditionel kinesisk medicin, TKM.

Biyunmetoden anvender fokuseret, bevidst koncentration rettet mod den fysiske krop. På denne måde opbygges kroppens qi stødt og roligt, samtidig med at evnen til at modtage den naturlige qi fra universet udvikles.

Biyunmetoden består af mange forskellige trin eller niveauer. Grundtræningen består af enkle øvelser, som udføres stående i et langsomt og meditativt tempo. Øvelserne er bløde og organiske og kan udføres af alle.

I DR1s udesendelse får du en kort indføring:

Jichu Gong, Trin 1 – Grundtræning

Trin 1 er en systematisk gennemgang af hele kroppen, der åbner for god qi-gennemstrømning og stimulerer blodcirkulationen. Spændinger og blokeringer opløses og udrenses. Qi betyder livskraft eller livsenergi. I lighed med elektrisk energi kan vi hverken se qi eller røre ved den, men vi ved, den findes og vi har mulighed for at komme i forbindelse med den. Gong betyder metode eller teknik. Biyunmetoden er udviklet af Grandmaster Fan Xiulan, som er kinesisk læge og professor i medicinsk Qi Gong.

Fan Xiulan bor i Sverige og afholder også kurser i København. Se hjemmesiden: http://www.biyun.dk.