Meditation

Meditation

Tai Chi er ofte blevet kaldt “meditation i bevægelse” – og det er præcis hvad det er. Alle former for meditation har følgende til fælles: Åndedrættet er rytmisk, sindet er tomt og stille, og i en vis forstand har vi overskredet grænserne for den fysiske verden omkring os. Som regel opnås dette først efter en del træning og selvdisciplin, da det kan være meget svært for mange af os at være stille og rolige længe nok til, at dette sker.

pict46
tai-chi-2I mange af de mere stillesiddende former for meditation er man nødt til at knæle på jorden, sidde i lotusstilling eller sidde i en stol, samtidig med at man lukker øjnene og beroliger tankerne. For mange af os kan to minutter være lang tid at forsøge sådan en præstation, ti minutter kan virke som en evighed. Og desværre er mange aspiranter til meditationens verden nødt til at opgive, nærmest inden de er startet.

Det er anderledes med Tai Chi. Da kroppen er i bevægelse, og fordi de langsomme, cykliske bevægelser holder dens nervøse, bevægende energi beskæftiget, har tankerne mulighed for at falde til ro og måske helt ophøre med den evige, indre dialog af mentalt snak, som de normalt er beskæftiget med. Dette kan selvfølgelig kun opnås, hvis bevægelserne er blevet så bekendte, at de ikke længere kræver nogen bevidst tankevirksomhed, og Tai Chi bare kommer af sig selv. Den langsomme vejrtrækningslytme kombineret med bevægelsernes flod og ebbe bliver din guide til den indre ro; tærsklen til meditation er nået, og du kan da give slip. Dette med at give slip er simpelthen kernen i al meditativ og mystisk erfaring.