Medlemskab

11Medlemskab i foreningen giver gratis adgang til foreningens træningslokaler, foreningen fungerer ellers efter princippet om brugerbetaling og brugerstyrning. Dvs. ethvert medlem i foreningen kan ordne arrangement i foreningens navn, så længe arrangementet er forenelig med foreningens foremålsparagraf. Som medlem betaler man for de arrangement man ønsker at deltage i.
OBS! Det er forskel mellem foreningens lokaler og de lokaler som benyttes til undervisning.

Vi ser gerne at vore medlemmer deltager foreningens arrangementer og deltager i den ”papirløse” kommunikation. Dvs. al kommunikation i foreningen foregår per e-post, opslag på hjemmesiden/facebook og/eller i forbindelse med undervisningen/træning. De der ønsker information på papir skal selv betale for udskrifterne og evt. porto. Dette er en forudsætning for at indmeldelsesgebyret kan forblive på det nuværende niveau.

Foreningen tilbyder sine medlemmer, en gang om ugen lokaler, til fri træning. Du kan træne selvstændigt eller med andre, det du synes du har brug for.

Du behøver ikke deltage i nogen undervisning for at være medlem af foreningen eller omvendt. Sommertræningen er også åben for ikke-medlemmer.

Indmeldelse

Som medlem af foreningen kan optages enhver der har accepteret foreningens vedtægter og udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyret er indbetalt til foreningen. Medlemsskabet gælder indtil man melder sig ud.

16Vi forventer dog at du har lidt kendskab til tai chi og/eller qigong inden du melder dig ind i foreningen.

Medlemskab af foreningen koster p.t. 1 kr. og indmeldelse sker ved henvendelse til formanden: Karin Nyberg,
e-mail: karin.nyberg8@icloud.com, mob.: 2169 1803.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden, som viderebefordrer det til kasseren. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ved udmeldelse.