Om Tai Chi Chuan

Den kinesiske mester Cheng Man Cheng blev engang spurgt: Hvad er den vigtigste grund til at lære Tai Chi Chuan? Han svarede: Når du endelig når til det sted i livet, hvor du forstår, hvad livet handler om, da vil du have helbredet til at nyde det.

taichi

På verdensplan er Tai Chi Chuan ved at blive en af de mest populære måder at holde sig i form på – men det handler langt fra kun om fysisk træning. Tai Chi Chuan er en hjælp til at slappe af og en måde at bevare helbredet på. Daglig træning vil ikke blot forøge din følelse af veltilpashed og hjælpe dig til at klare det moderne livs udfordringer, men vil også frigøre store, kreative ressourcer og hjælpe dig til at bevare dine fysiske og åndelige evner og et optimistisk livssyn gennem hele livet.

De helsemæssige aspekter af Tai Chi Chuan er der først rettet opmærksomheden mod inden for de sidste 100 år. I dag ses Tai Chi Chuan af mange som et modvægt til den stressede tilværelse, som vi er en del af. Det er sådan, at du ikke kan skynde dig, når du træner Tai Chi Chuan.

Tai Chi Chuan foregår en stor del af tiden langsomt med fuld koncentration om det, du foretager dig. Tai Chi Chuan kræver og fremmer fordybelse og fokusering. Du er til stede og nærværende. Styrken i Tai Chi Chuan – både i relation til helse og selvforsvar – ligger i integrationen mellem krop og bevidsthed.

Tai Chi Chuan er også et gammelt selvforsvarssystem, et af de allerbedste, men også sværeste at mestre.

Taichi3
Tai Chi Chuan er såvel fysisk træning som en sport, der kan dyrkes af alle. Der er ingen umiddelbare hindringer for udøvelsen. Styrke, alder, køn og kondition er ikke afgørende hindringer. Tai Chi Chuan kræver minimale tids- og pladsforhold, den kræver ikke dyrt udstyr eller megen plads.

Taichi4Der kan være mange motiver til at man begynde at dyrke Tai Chi Chuan: Ønsket om et bedre helbred, en smidigere krop, betagelsen af de umiddelbare, graciøse bevægelser, lysten til at lære selvforsvar, etc. Alle er de ligeværdige. De eneste forudsætninger du skal møde op med er nysgerrighed og lyst til at komme i gang. Så må tiden vise, hvad Tai Chi Chuan tilbyder netop dig.